Program partnerski

Program Partnerski jest ofertą dla drukarni i agencji reklamowych.

Zarejestrowane firmy prosimy o przesłanie dokumentów niezbędnych do przystąpienia do Programu Partnerskiego:

- Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej (lub do KRS)

- REGON

- NIP

Wymagane dokumenty prześlij: biuro@tudrukuje.pl

W Programie Partnerskim na start otrzymujesz 10% rabatu.